1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là sự phân bổ dần giá trị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất tài sản cố định sau khi hết thời gian sử dụng. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định thường áp dụng là phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (khấu hao đường thẳng) và các phương pháp khấu hao nhanh. Mỗi phương pháp khấu hao tài sản cố định đều có ưu, nhược điễm riêng. Để giúp các bạn có thể hiểu hơn về các phương pháp khấu hao tài sản cố định, Vitax sẽ gửi đến các bạn link download tài liệu.

Xem và download tài liệu tại đây 

Incoming search terms:

  • khấu hao tài sản cố định
  • khau hao tai san co dinh
  • khau hao tscd

Comments

comments