1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.6

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.6  

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.6

HTKK 3.1.6, Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.1.6 | HTKK 3.1.6, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.1.6 | HTKK 3.1.6, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.1.6

Về việc nâng cấp phiên bản phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.6:

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.6, ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.9.1 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.0.3 với nội dung cụ thể như sau:

- Đối với ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK, iHTKK):

+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

+ Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư.

+ Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.

+ Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 03/KK-TNCN: Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, từ 01/01/2013, tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ áp dụng theo thuế suất 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0,05% chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2012).

- Đối với phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN):

+ Cập nhật sửa lỗi tải dữ liệu tờ khai 05/KK-TNCN trong trường hợp chỉ tiêu Thu nhập tính thuế hoặc Tổng số thuế TNCN phải nộp trên phụ lục 27/MT-TNCN kèm theo tờ khai có giá trị lớn lên đến 999.999.999.999.999.

Bắt đầu từ ngày 06/3/2013, khi kê khai tờ khai thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.1.6, phần mềm QTTNCN 3.0.3 và ứng dụng iHTKK 2.2.9.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.1.6

- Huong dan su dung phan mem HTKK 3.1.6 (định dạng .pdf)

2 > Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân QT TNCN 3.0.3 (mới nhất) | phan mem ho tro quyet toan thue thu nhap ca nhan QT TNCN 3.0.3 (moi nhat)
 Phần mềm hỗ trợ quyết toán QT TNCN 3.0.3 (QTTNCN 3.0.3)

 Phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QT TNCN 3.0.3)

QT TNCN 3.0.3, Phan mem ho tro quyet toan thue TNCN 3.0.3 | QT TNCN 3.0.3, Phan mem ho tro quyet toan thue TNCN 3.0.3

 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ QT TNCN 3.0.1

- Huong dan cai dat va su dung phan mem QT TNCN 3.0.1 (định dạng .pdf)

 

3> Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN 2.5 (mới nhất) | Phan mem dang ky ma so thue ca nhan TNCN 2.5 (mới nhất)
 Phần mềm đăng ký MST cá nhân tncn 2.5

Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân 2.5
Phan mem dang ky thue tncn 2.5 – phan mem tncn 2.5

 Phần mềm đăng ký MST cá nhân TNCN 2.5

Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN 2.5
Phan mem dang ky thue tncn 2.5 – phan mem tncn 2.5

Comments

comments