1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tin tức mới » Phân loại kế toán trong doanh nghiệp

Phân loại kế toán trong doanh nghiệp

 • Theo cách thức ghi chép:
  • Kế toán đơn
  • Kế toán kép
 • Theo phần hành:
  • Kế toán tài sản cố định
  • Kế toán vật liệu
  • Kế toán vốn bằng tiền
  • Kế toán thanh toán
  • Kế toán chi phí và giá thành
  • Kế toán bán hàng
 • Theo chức năng cung cấp thông tin (đây là cách phân loại được sử dụng rộng rãi, phổ biến bởi vì mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, mà có rất nhiều đối tượng mỗi đối tượng lại quan tâm đến doanh nghiệp với một mục tiêu khác nhau):
  • Kế toán tài chính
  • Kế toán quản trị

Comments

comments