1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Góc kế toán » Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/ĐK-TNCN

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/ĐK-TNCN là mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01 áp ụng cho đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Mẫu số: 01/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Mã số thuế                    

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

                                                           
 

 

[02]. Ngày tháng năm sinh:

ngày     tháng          năm

Nam     Nữ  

 

[03]. Giới tính:

[04]. Quốc tịch:………………………………

                 

 

[05]. Số chứng minh nhân dân:

                   

 

[05.1]. Ngày cấp ngày     tháng          năm

[05.2]. Nơi  cấp:……………………………………………………………………………………….

                             

 

[06]. Số hộ chiếu:

                   

 

[06.1]. Ngày cấp:

ngày     tháng          năm

[06.2]. Nơi  cấp: ……………………………………………………………………………………….

[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:…………………………………………………………

[07.2]. Xã, phường:…………………………………………………………………………………..

[07.3]. Quận, huyện:………………………………………………………………………………….

[07.4]. Tỉnh, thành phố:…………………………… [07.5]. Quốc gia: ……………………..

[08]. Địa chỉ cư trú:

[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:…………………………………………………………

[08.2]. Xã, phường:……………………………………………………………………………………

[08.3]. Quận, huyện:………………………………………………………………………………….

[08.4]. Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………..

[09]. Điện thoại liên hệ:………………………………………………..[10].Email:……………………..

[11]. Cơ quan thuế quản lý: …………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

  …, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

tapchithue.com

Incoming search terms:

  • mẫu 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo TT84/2008/TT-BTC
  • Tờ khai 01/DK-TNCN

Comments

comments