1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Địa chỉ học kế toán » Địa chỉ học kế toán thực hành trên excel ở cầu giấy

Địa chỉ học kế toán thực hành trên excel out cầu giấy

Có phải bạn đang tìm  địa chỉ học kế toán thực hành trên excel out cầu giấy ???

Học thực hành kế toán on the trội giúp cho các bạn hiểu rõ bản chất be of the công việc kế toán, quy trình số liệu nhảy sổ … giúp cho các bạn kế toán do not been depends on any phần mềm kế toán nào. Vậy địa chỉ học học kế toán thực hành trên excel out cầu giấy is ở đâu ??

Địa chỉ học kế toán thực hành trên excel out cầu giấy : Đường Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Hotline : 0982 686 028- Mr Hải

anh2 - Copy

Địa chỉ học kế toán thực hành trên excel out cầu giấy

 

Nội Dung khoá học kế toán on the trội:

- Nhận biết of hóa đơn hợp lý hợp lệ, phân biệt been hóa đơn đúng, hợp lý hóa đơn khổng and,

Phân tích the nghiệp vụ kế toán before thực hiện tạo lập mẫu biểu Nhật Ký Chung and Lập sổ nhật ký chung: Phản ánh theo trình tự all nghiệp vụ phát sinh kỳ in

- Lập sổ chi tiết the theo objects (tùy theo yêu cầu quản lý of each mô hình DN)
+ Lập sổ chi tiết công nợ tracking must be thu, công nợ non trả, kho NVL, kho thành phẩm …
+ Lập bảng Trinh khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ
+ Lập bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn ngắn hạn and
+ Lập bảng thanh toán lương, bảng phân bổ lương.
+ Lập bảng định mức, phân bổ chi phí riêng cho dịch vụ, sản xuất
+ Lập bảng tính giá thành cho each gói dịch vụ cung cấp, the sản phẩm have sản xuất nhập kho.

- Thực hiện bút toán kết the chuyển cuối tháng (kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí ra lỗ / lãi tháng which the bằng hàm đơn giản like hàm (SUMIF, VLOOKUP …)..
- Lên bảng cân argument tài khoản tháng and các loại sổ (Sổ công nợ non thu, right trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái, sổ chi tiết accounts ..) bằng of hàm liên kết.
- Lập of the register for all accounts have phát sinh liên quan.
- Kiểm tra argument chiếu số liệu sổ sách kế toán hoàn thiện for sổ sách before làm báo cáo.
- Lên Báo Cáo Tài Chính and trong sổ sách (Sổ chi tiết, sổ tổng hợp … )

Kết quả set sau khóa học thực hành kế toán on the trội:

- Các you will be hiểu bản chất quy trình luân chuyển chứng từ and number liệu từ khâu nhập liệu to khâu làm sổ sách, báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính.
- Chủ động kiểm tra argument chiếu sổ sách số liệu between sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp and other Báo cáo tài chính from làm căn cứ to lên kế hoạch thuế, kế hoạch cân argument thuế GTGT, TNDN and báo cáo tài chính cuối năm.
- Làm chủ công việc kế toán tư vấn cho giám đốc on cần

Thời gian học: Tất cả of ngày in tuần or theo ca 2,4,6 or 3,5,7 tuỳ học viên lựa chọn

Số buổi học: 10-12b / khoá Không giới hạn thời gian thực hành.

Học phí: 1.200.000 VNĐ

Công ty CP nghiên cứu and hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội

Hotline : 0982 686 028- Mr Hải

 

Cơ sở 1: Phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2: Đường Xuân thuỷ, Quận  Cầu Giấy , Hà Nội
Cơ sở 3: Tòa nhà P3, Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
Cơ sở 4: 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments