1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toánmới. Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp,đơn vị hành chính sự nghiệp được kiểm toán ,có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn vềchuẩn mực kiểm toán, Vitax sẽ gửi đến các bạn link download tài liệu.Download tài liệu tại đây 

Comments

comments