1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Cách sử dụng hàm CLEAN trong EXCEL xóa ký tự không in được khỏi văn bản

Cách sử dụng hàm CLEAN trong EXCEL loại bỏ tất cả các ký tự không in được khỏi văn bản

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI giới thiệu cho bạn các sử dụng hàm CLEAN trong excel

1. Chức năng của hàm:

Loại bỏ tất cả các ký tự không in được khỏi văn bản. Hãy dùng CLEAN cho văn bản được nhập từ ứng dụng khác vào có chứa các ký tự không in được với hệ điều hành của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng CLEAN để loại bỏ mã máy tính mức thấp thường có ở đầu và cuối tệp dữ liệu và không thể in ra.

Quan trọng   Hàm CLEAN được thiết kế để loại bỏ 32 ký tự không in được đầu tiên trong mã ASCII 7 bit (các giá trị từ 0 đến hết 31) khỏi văn bản. Trong Unicode, có các ký tự không in được bổ sung (giá trị 127, 129, 141, 143, 144 và 157). Bản thân hàm CLEAN không loại bỏ các ký tự không in được bổ sung này.

2. Cú pháp: CLEAN(text)

  • Text    Bắt buộc. Bất kỳ thông tin trang tính nào bạn muốn loại bỏ ký tự không in được khỏi đó.

3. Ví dụ:

=CLEAN(A1)

Loại bỏ các ký tự không thể in CHAR(9) và CHAR(10) ra khỏi chuỗi văn bản trong ô A1

 

Comments

comments